Sushi-Bar-Can-Bass

NIGIRI

Nigiri de shake (salmón) · 2.85
Nigiri de maguro (atún) · 3.65
Nigiri de pez mantequilla con pasta de fruta · 2.85

 

SASHIMI

Sashimi de shake (3 uds. salmón) · 8.55
Sashimi de pez mantequilla (3 uds. pez mantequilla) 8.55
Sashimi de maguro (3 uds. atún) · 8.95
Combinado de sashimi (3 uds. de cada sashimi) · 24.95

 

MAKIS - URAMAKIS

Avocado maki · 6.70
Shake maki · 7.45
Tekka maki · 8.95
Yasai teriyaki cream roll · 11.95
Ika tamanegui tobiko roll · 12.95
Shake avocado cream roll · 13.75
Mediterranean shake avocado roll · 13.95
Spicy shake avocado roll · 13.95
Maguro green masago avocado roll · 14.75
Spicy tuna avocado roll · 14.95
Hot shake avocado futomaki · 14.95
Eby tempura tuna avocado roll · 15.45
Hot spicy tuna futomaki · 15.45